Privacyverklaring

 

1. Wie zijn wij ?

 

OCMW Ganshoren

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ganshoren.

 

Opdracht

Personen en gezinnen de dienstverlening verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is.

 

Contact

OCMW Ganshoren

Hervormingslaan 63 te 1083 Brussel (Ganshoren)

 

02 422 57 57

info@cpasgan.irisnet.be

BE 0212.347.351

 

Het OCMW van Ganshoren verbindt zich ertoe de geldende wetgeving in België en Europa na te leven en stelt alles in het werk om elk ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hiertoe maken we gebruik van geschikte procedures en systemen zodat alleen personen die daartoe gemachtigd zijn toegang krijgen tot uw gegevens. Bovendien herinneren wij u eraan dat deze personen in het kader van hun functie gehouden zijn tot geheimhouding.

 

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens ?

 

2.1. Verspreiding en verzameling van informatie en behandeling van dossiers

 

2.1.1 Antwoord op vragen via het contactformulier

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de (informatie)beveiliging en de goede werking van onze organisatie te garanderen.

 

Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Hoelang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens, contactgegevens en gegevens over de vraag, de informatie of de bestelling Rechtstreeks van de betrokken perso(o)n(en) OF onrechtstreeks van een of meerdere andere perso(o)n(en) 3 jaar na het laatste contact Onderaannemers die instaan voor onze ICT-infrastructuur indien hun tussenkomst dit vereist

 

Onrechtstreeks van één of meerdere andere perso(o)n(en): in sommige gevallen krijgen wij een vraag over iemand anders, wat betekent dat wij dus kunnen beschikken over persoonsgegevens van één of meerdere andere perso(o)n(en).

 

2.1.2. Verwerken van een bestelling

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de (informatie)beveiliging en de goede werking van onze organisatie te garanderen.

 

Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Hoelang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens, contactgegevens en gegevens over de vraag, de informatie of de bestelling Rechtstreeks van de betrokken perso(o)n(en) OF onrechtstreeks van een of meerdere andere perso(o)n(en) 3 jaar na het laatste contact Onderaannemers die instaan voor onze ICT-infrastructuur indien hun tussenkomst dit vereist

 

Onrechtstreeks van één of meerdere andere perso(o)n(en): in sommige gevallen krijgen wij een vraag over iemand anders, wat betekent dat wij dus kunnen beschikken over persoonsgegevens van één of meerdere andere perso(o)n(en).

 

2.1.3. Uitoefening van rechten van betrokkenen m.b.t. door het OCMW van Ganshoren uitgevoerde verwerkingen

We verwerken deze persoonsgegevens omdat we ze nodig hebben om onze wettelijk vastgelegde taken uit te voeren

 

Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Hoelang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens, contactgegevens en gegevens over de vraag, de informatie of de bestelling Rechtstreeks van de betrokkene 1 jaar na afsluiten van het dossier Onderaannemers die instaan voor onze ICT-infrastructuur indien hun tussenkomst dit vereist

 

2.2. Beheer van de organisatie

 

2.2.1. Website

 

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens zoals IP-adressen en cookies om de goede werking en de beveiliging van onze website te waarborgen.

De verwerking van de op deze manier verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang met betrekking tot de beveiliging en de goede werking van onze website en op uw toestemming voor de analyse van het gebruik van onze website. Behalve voor noodzakelijke cookies vragen wij altijd uw toestemming. Hieronder vindt u het overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer kan worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. Bepaalde informatie wordt opgeslagen in een tekstbestand, bijvoorbeeld uw taalkeuze voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw naar de website in kwestie verstuurd. Op die manier herkent de website uw browser en kan hij bijvoorbeeld uw taalvoorkeur onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (de zogenaamde sessiecookies), andere blijven langer op uw computer opgeslagen, soms zelfs tot u ze handmatig verwijdert (de zogenaamde permanente cookies).

 

Waarom gebruiken we cookies?

Het OCMW van Ganshoren, de beheerder van deze website, maakt op www.cpasganshoren.be/nl gebruik van drie soorten cookies :

  • essentiële cookies ;
  • analytische cookies.

 

Het OCMW van Ganshoren gebruikt essentiële en functionele cookies om de inhoud van zijn website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van deze website. Deze cookies kunt u niet weigeren als u onze website wilt bezoeken.

 

Het OCMW van Ganshoren gebruikt daarnaast ook Google Analytics voor analytische doeleinden. Deze analysetool installeert cookies die we gebruiken om websitebezoeken (trafiek) te meten. Zo weten we bijvoorbeeld hoeveel keer een bepaalde pagina is gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp waar veel interesse voor is. Voor het gebruik van deze cookies voor analytische doeleinden wordt vooraf uw toestemming gevraagd. Deze cookies worden dus alleen op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw akkoord hebt gegeven.

 

Lijst van analytische cookies

U kunt onderstaande cookies weigeren als u op onze website wilt surfen.

 

Naam Vervaldag Doel
ga = Google Universal Analytics 2 jaar Unieke gebruikers onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te kennen als klant-ID
_gat = Google Universal Analytics 1 minuut Het aantal aanvragen reduceren
_gid = Google Universal Analytics 24 uur Voor elke bezochte pagina een unieke waarde opslaan en bijwerken

 

 

Hoe kan ik zien welke cookies er op mijn toestel geïnstalleerd zijn en hoe kan ik ze weer verwijderen?

Als u wilt weten welke cookies er op uw toestel geïnstalleerd zijn of als u deze wilt verwijderen, dan kunt u hiervoor een instelling in uw browser gebruiken. Meer uitleg over hoe dit in zijn werk gaat, vindt u via onderstaande links.

 

Firefox Chrome Safari Internet Explorer
Firefox Chrome Safari Internet Explorer
Firefox (mobiel) Chrome (mobiel) Safari (mobiel) Microsoft Edge

 

Gebruikt u een andere browser? Kijk na of de procedure voor uw browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze site bestaat alleen in het Engels.

 

2.2.2. Externe links

 

De website van het OCMW van Ganshoren vermeldt externe links om bepaalde informatie te documenteren. De gebruiker is verantwoordelijk voor de activatie van deze links. We raden echter aan om zowel de privacyverklaring als het cookiebeleid van de desbetreffende website te raadplegen.

 

2.2.3. Nieuwsbrief

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de (informatie)beveiliging en de goede werking van onze organisatie te garanderen.

 

Welke persoonsgegevens? Hoe hebben we deze gegevens verkregen? Hoelang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens en contactgegevens Rechtstreeks van de betrokkene Tot intrekking van de toestemming Onderaannemers die instaan voor onze ICT-infrastructuur indien hun tussenkomst dit vereist

 

Voor zover u uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, mogen wij u per mail nieuwsbrieven toesturen. Wenst u onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen, dan behoudt u te allen tijde de mogelijkheid om u uit te schrijven via de hierin opgenomen afmeldoptie.

 

3. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen ?

 

Hebt u een klacht, vraag of probleem over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Neem dan contact met ons op.

 

OCMW Ganshoren
Hervormingslaan 63 te 1083 Brussel (Ganshoren)

info@cpasgan.irisnet.be

Als u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, antwoorden wij u uiterlijk binnen de maand. Deze termijn kan uitzonderlijk worden verlengd, tot maximaal drie maanden. In dat geval laten we u binnen de maand weten waarom de termijn werd verlengd. Of u uw rechten al dan niet kunt uitoefenen, hangt af van de verwerking en de rechtsgrondslag.

 

Zorg ervoor dat u steeds duidelijk formuleert welk recht u wenst uit te oefenen en hoe u de informatie wenst te ontvangen (bv. per mail, per post, mondeling …). Gelieve er rekening mee te houden dat we in bepaalde gevallen bijkomende informatie nodig hebben. We willen er zeker van zijn dat we de juiste persoon helpen.

 

3.1. Recht op toegang

U hebt het recht ons vragen te stellen over de persoonsgegevens die wij over u in handen hebben. Wij kunnen u hiervan gratis een kopie bezorgen; dit is evenwel niet voor alle documenten mogelijk. We willen immers ook de rechten en vrijheden van anderen respecteren.

 

3.2. Recht op rectificatie

Denkt u dat uw gegevens niet juist of actueel zijn? Dan hebt u het recht ons te vragen deze te corrigeren.

 

3.3. Recht van bezwaar

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet langer te verwerken.

 

3.4. Recht op beperking van de verwerking

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van uw persoonsgegevens controleren.

 

3.5. Recht op vergetelheid of gegevenswissing

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien wij wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te bewaren, kunnen wij evenwel niet aan dit verzoek voldoen.

 

3.6. Recht op intrekking van toestemming

In geval van verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming kan deze toestemming worden ingetrokken.

 

3.7. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat een verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de Europese verordening gegevensbescherming, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

 

4. Toepassingsgebied van het privacybeleid

 

Tenzij anders vermeld, is dit privacybeleid van toepassing op alle websites, applicaties, tools enz. van het OCMW van Ganshoren en op alle diensten die wij aanbieden en waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

 

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat ons privacybeleid in de loop der tijd kan veranderen. Elke wijziging is onmiddellijk vanaf de publicatie van toepassing. Daarom vragen wij u dit beleid regelmatig te raadplegen.

 

Behoudens de gevallen waarin de wet dit vereist of wanneer uw gegevens noodzakelijk zijn om uw vraag te behandelen of onze opdrachten zoals beschreven in punt 3 voort te zetten (mededeling aan overheidsdiensten, mededeling aan onze onderaannemers enz.), geven wij geen van uw persoonsgegevens door aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Wanneer we uw gegevens meedelen aan andere entiteiten, zorgen we er bovendien altijd voor dat we enkel persoonsgegevens bekendmaken die strikt noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking dat op u betrekking heeft.