België ontvangt via de Europese Unie middelen om voedselhulp en/of materiële bijstand te bieden aan personen in nood.

 

Op het grondgebied van Ganshoren worden deze producten verdeeld door:

  • Het Rode Kruis;
  • Voedselhulp Sint-Cecilia (Sint-Ceciliavoorplein 1083 Ganshoren 0486/21 98 18);
  • De vzw KIDS AND FAMILY (Koninklijk Atheneum van Ganshoren 0484/78 25 61);
  • Het OCMW.

Om van deze gratis verdeling te kunnen genieten, moet je je bij het OCMW aanmelden met:

  • Een gezinssamenstelling;
  • Je identiteitskaart;
  • Je laatste aanslagbiljet.

Het bewijs van je bestaansmiddelen (loonfiches, bedrag van je werkloosheidsuitkering, bedrag van je mutualiteitsuitkering enz.).

Indien je voldoet aan de voorwaarden om de producten van FEAD gratis te ontvangen, krijg je een attest waarmee je terecht kan bij één van bovenstaande verenigingen.

Veel mensen in België bevinden zich in een precaire economische situatie en moeten een beroep doen op voedselhulp om zich dagelijks te voeden. Wij willen ons inzetten om aan deze essentiële behoefte te voldoen.

Onze organisatie verdeelt voedingsmiddelen waarvan de productie gefinancierd wordt door het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD). Dankzij dit fonds van de Europese Unie beschikt België over middelen om voedselonzekerheid en/of materiële onzekerheid te bestrijden.

Dit fonds wordt beheerd door de POD Maatschappelijke Integratie die jaarlijks aan meer dan 750 organisaties en OCMW’s pakketten bezorgt die gratis verdeeld kunnen worden aan de meest behoeftigen in heel België. Dit in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen en Alimen’T. De door de POD MI verstrekte voedselhulp gaat gepaard met sociale begeleidingsmaatregelen om de betrokkenen uit de armoede te helpen.