Ondervind je moeilijkheden om een betaalbare woning te vinden of om je huur en lasten te betalen?

Het OCMW kan jou financieel adviseren of helpen.

Woning zoeken

Zoek je een woning, maar heb je weinig middelen?

Spreek hierover gerust met je maatschappelijk assistent.

 

Het OCMW beheert geen sociale woningen:

  • Neem contact op met Lojega om een sociale woning aan te vragen.
  • Neem contact op met het sociaal verhuurkantoor (SVK) voor betaalbare woningen. Het dichtstbijzijnde is het SVK van Jette. Wij raden je aan contact met hen te nemen op het nummer 02 421 70 90 of via e-mail contact@ais-jette.be
logement

Huurwaarborg

Wil je een pand huren maar heb je niet genoeg geld voor de huurwaarborg? Je kan hulp aanvragen bij het Woningfonds.

Bij weigering neem je contact op met het OCMW.

Huur

Mocht je jouw huur niet hebben kunnen betalen om een reden buiten je wil (bijvoorbeeld door de COVID-19-crisis), dan kan het OCMW jou een financiële bijdrage toekennen.

De herhuisvestingstoelage

De herhuisvestingstoelage is een financiële hulp die tot doel heeft hulp te bieden aan:

  • Huurders met een laag inkomen die van woning veranderen vanwege de onbewoonbaarheid, de krapte (woning te klein voor de grootte van het gezin), de onaangepastheid aan personen met beperkte mobiliteit (handicap van 66 % of meer) of de onaangepastheid aan ouderen;
  • Personen die bepaalde situaties van dakloosheid

De herhuisvestingstoelage is verdeeld in twee delen: verhuishulp en huurhulp. Eenzelfde persoon kan één hulpregeling of beide krijgen, afhankelijk van zijn situatie.

Je kan hier nagaan of je recht hebt op de herhuisvestingstoelage.

Transitwoning / Opvangtehuis

Zit je plots zonder woning, dan kan je terecht bij het OCMW om je te helpen bij het vinden van een transitwoning of opvangtehuis.

Dit type accommodatie is een tijdelijke oplossing voor noodsituaties. Tijdens het verblijf wordt sociale begeleiding voorzien om (opnieuw) een definitieve woning te vinden.

De lijst van transitwoningen in het Brussels Gewest kan je hier raadplegen.
Hier de lijst met opvangtehuizen.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons centrum voor bijkomende informatie.

Referentieadres

Wat is een referentieadres?

Dit is een adres waarmee bepaalde personen die geen verblijfplaats in België hebben, toch een contactadres kunnen hebben in een Belgische gemeente.

Het referentieadres is een louter ‘administratief’ adres.

Via het referentieadres kun je een adres hebben om te kunnen genieten van elk sociaal voordeel dat een inschrijving in het bevolkingsregister vereist (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, regularisatie van het ziekenfonds als je niet meer gedekt bent door de ziekteverzekering, enz.)

Bij wie vraag je een inschrijving als referentieadres aan?

Je kan je perfect inschrijven als referentieadres bij een natuurlijk persoon.
De persoon bij wie je je als referentieadres wil inschrijven, moet zijn akkoord geven. Bovendien moet deze persoon op dit adres als hoofdverblijfplaats ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

Als de persoon aanvaard heeft dat je je bij hem als referentieadres inschrijft, moet hij jou alle brieven of administratieve documenten bezorgen die voor jou bestemd zijn.

Voor het overige heeft een inschrijving op een referentieadres geen gevolgen voor de persoon die aanvaardt dat iemand zich bij hem inschrijft. Zo zal de persoon die ingeschreven is op het referentieadres niet worden beschouwd als deel uitmakend van zijn gezinssamenstelling. Deze persoon is geen samenwonende.

Als niemand jou een referentieadres kan toekennen, kan je dit aanvragen bij het OCMW.

Wat zijn je verplichtingen?

Je moet je regelmatig (en minstens om de 3 maanden) aanmelden bij het OCMW om je post op te halen.

Installatiepremie

Was je dakloos en heb je net een woning gevonden? Het OCMW kan jou helpen bij de vestiging.

De installatiepremie is een geldsom die je helpt bij het inrichten en uitrusten van je woning (aankoop van meubels, kosten voor aansluiting op elektriciteit, internet …). Je kunt slechts één keer van deze installatiepremie genieten.

Ben je eigenaar?

Ben je eigenaar van een pand in Ganshoren, neem dan contact met ons op.

Veel mensen zijn op zoek naar een appartement te huur met een gematigde huurprijs. Als je samen met ons wil werken aan de menselijke waardigheid, kunnen wij aan onze begunstigden een lijst van appartementen die te huur zijn verspreiden, inclusief het jouwe.