Om je aan te moedigen deel te nemen aan een sociale, culturele en/of sportieve activiteit, kan het OCMW van Ganshoren tussenkomen in de kosten van deze activiteit, zowel voor jou als voor je kinderen.

Zo kan het OCMW de kosten verbonden aan een inschrijving in bijvoorbeeld een muziekacademie, een sportclub of een creatieve stage geheel of gedeeltelijk ten laste nemen.

Welke activiteiten worden beoogd door de steun voor sociale, sportieve en culturele participatie?

Dit soort steun geldt voor verschillende activiteiten. Dit zijn alle activiteiten die verband houden met
sport, cultuur en sociaal leven.

Enkele voorbeelden:

  • Een sportactiviteit;
  • Een filmvoorstelling of theatervoorstelling;
  • Een bezoek aan een museum of tentoonstelling;
  • Deelname aan een muziekfestival;
  • Deelname aan een computercursus;
  • Deelname aan bosklassen of aan een stage voor kinderen;
  • Deelname aan een creatieve workshop (tekenen, fotografie, schrijven, schilderen enz.);
  • Deelname aan een collectieve activiteit;
  • Een opleiding informatica;
  • Enz.

Hoe krijg je deze hulp?

Je hoeft niet verplicht al gebruik te maken van een dienst of hulp van het OCMW om recht te hebben op maatschappelijke, sportieve en culturele participatie.

Als je al een dossier geopend hebt bij het OCMW

Dien een aanvraag in bij een maatschappelijk assistent met ofwel het bewijs van betaling (indien deze reeds gebeurd is) ofwel de uitnodiging tot betaling (met de prijs en het rekeningnummer van de activiteit).

Indien je nog geen dossier geopend hebt bij het OCMW

Vanaf de aanvraag heeft het bijzonder comité van de sociale dienst van het OCMW 30 dagen om zijn beslissing te nemen.

Bij een gunstig antwoord kan het OCMW je terugbetalen of de betaling uitvoeren.

Artikel 27

Het OCMW werkt samen met de vzw Artikel 27. Je kan aan je maatschappelijk assistent ‘Artikel 27-cheques’ vragen. Je kan daarmee musea bezoeken, toneelstukken of concerten bijwonen, naar de bioscoop gaan, enz. in Brussel en Wallonië.

Met deze cheques betaal je slechts € 1,25 voor de toegang.