Het OCMW: meer dan financiële hulp

De maatschappij evolueert, onze behoeften veranderen en het OCMW moet zich voortdurend aanpassen aan deze nieuwe realiteiten.

Hoewel de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW zijn strategie inzake sociaal beleid moet bepalen rekening houdend met deze realiteiten, moet de sociale dienst van het OCMW deze strategie uitvoeren.

Dat is ook de reden waarom de dienstverlening van het OCMW niet alleen financieel is: we willen niet alleen de laatste dam zijn tegen sociale uitsluiting, we moeten vooral een springplank zijn naar sociale integratie.

Zo kun je bij het OCMW terecht voor:

 • Financiële steun
 • Hulp bij professionele inschakeling
 • Voedselhulp
 • Psychologische hulp
 • Psychosociale, medische en farmaceutische hulp
 • Tenlasteneming van diverse kosten
 • Hulp bij huisvesting
 • Opname in inrichtingen
 • Juridische bijstand
 • Thuishulp
 • Een voorschot op sociale uitkeringen

Een steunaanvraag indienen

In elk geval kunnen we je dankzij ons netwerk doorsturen naar onze partners die je ook kunnen helpen (bijvoorbeeld voor rechtsbijstand of een dienst voor schuldbemiddeling).

Sociale permanenties

De sociale permanenties waar je een steunaanvraag kan indienen. Deze zijn zonder afspraak toegankelijk van maandag tot vrijdag van 8 tot 11 uur .