Het Ganshorense verenigingsnetwerk en het institutionele netwerk van Ganshoren (gemeente, OCMW, medische huizen, vzw’s enz.) komen regelmatig samen onder auspiciën van het OCMW om onze acties te coördineren en overleg te plegen over de individuele en collectieve behoeften van de bevolking.

Doelstellingen :

 • Werken in netwerk;
 • Informatie uitwisselen tussen de verschillende partners;
 • De communicatie en het contact met de verenigingen op het terrein structureren om het meest kwetsbare publiek te bereiken;
 • Samen beleid ontwikkelen op basis van gedeelde vaststellingen;
 • Proactief zijn, met name voor het publiek dat ver van de instellingen afstaat;
 • Armoede en ongelijkheid verminderen door iedereen daadwerkelijk toegang te geven tot de grondrechten;
 • Bijdragen aan de opbouw van een solidaire en medeverantwoordelijke samenleving voor het welzijn van iedereen.

Werkassen :

 • Recht op gezondheid;
 • Recht op huisvesting, energie, water, een gezond milieu en een aangepaste leefomgeving;
 • Recht op werk, opleiding, leertijd en sociale integratie;
 • Recht op culturele, sociale en familiale ontplooiing.

Ben je actief op het grondgebied van de gemeente en wens je deel te nemen aan de sociale coördinatie van Ganshoren?