Budgetbegeleiding is een begeleiding om je te helpen bij het beheren van je gezinsbudget. Concreet zal een maatschappelijk werk(st)er samen met jou je gezinsbudget opstellen op basis van:

  • Je inkomen;
  • Je uitgaven.

In geen geval zal de maatschappelijk werk(st)er in jouw plaats handelen. Jij blijft over je middelen beschikken.

Het doel van budgetbegeleiding is je de juiste reflexen aan te leren voor het beheer van je budget.

De maatschappelijk werk(st)er heeft niet als taak met de schuldeisers betalingsplannen voor je schulden te onderhandelen.

Als je financiële problemen te groot zijn, zal hij/zij jou doorverwijzen naar een dienst voor schuldbemiddeling.

Het OCMW van Ganshoren werkt samen met de dienst schuldbemiddeling van ‘het leger des heils’ in Koekelberg.