4 goede redenen om OCMW Ganshoren te helpen

  • Je helpt kwetsbare personen: zuigelingen, kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen.
  • Je helpt de armoede om je heen te bestrijden.
  • Je helpt een betere, eerlijkere en meer solidaire samenleving op te bouwen.
  • Je helpt een instelling die zich inzet voor de menselijke waardigheid van allen.

Wil je de actie van het OCMW van Ganshoren ondersteunen?

contacteer ons via e-mail info@cpasgan.irisnet.be

juridique

Giften en legaten

Er bestaan verschillende manieren om giften en legaten te doen:

  • in speciën, kapitalen, renten, bankoverschrijvingen;
  • in maandelijkse giften;
  • in eerste levensbehoeften;
  • in onroerende goederen (gebouwen, terreinen);
  • door aanwezigheid via vrijwilligerswerk.

Giften aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn fiscaal aftrekbaar voor zover ze het bedrag van € 40 bereiken in eenzelfde kalenderjaar.

De stortingen uitgevoerd op de rekening van het OCMW van Ganshoren als aftrekbare giften, maken automatisch het voorwerp uit van een ontvangstbewijs bij het begin van het volgende kalenderjaar. De geïnde bedragen worden door het OCMW meegedeeld aan de FOD Financiën en in principe reeds opgenomen in de aangifteformulieren indien je gebruikmaakt van het systeem ‘Tax-on-web’.

Hiervoor hebben we jouw volledige gegevens nodig. Graag ontvangen we deze via e-mail info@cpasgan.irisnet.be

Legaat

Heb je geen wettelijke erfgenamen, dan kun je al je roerende en onroerende goederen nalaten aan het OCMW.

Duolegaat

Heb je geen wettelijke erfgenamen, maar wil je je goederen voordelig nalaten aan een andere persoon naar keuze, dan is de optie van het duolegaat een goede oplossing.

Om ervoor te zorgen dat verre erfgenamen niet zwaar belast worden, schenk je een belangrijk deel van je vermogen aan het OCMW, dat laag belast is op het vlak van successierechten, waarbij het OCMW alle successierechten moet betalen en het vooraf overeengekomen deel moet schenken aan de door jou gekozen personen.

Op die manier schenk je niet alleen voor een maatschappelijk werk, maar ook aan verre erfgenamen of erfgenamen zonder verwantschap die je wil laten erven.