Om de website cpasganshoren.be/nl te raadplegen, is voorafgaande registratie niet nodig. De website van het OCMW maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand, eventueel versleuteld, dat door een website wordt opgeslagen op het toestel (computer, smartphone, tablet …) dat u gebruikt. Deze cookies hebben tot doel uw gebruik van een website te versnellen en te personaliseren telkens wanneer u deze bezoekt. Meer informatie over cookies en hun werking vindt u op : www.aboutcookies.org. Cookies zorgen voor de uitwisseling van informatie tussen uw webbrowser (Chrome, Firefox, Internet Explorer …) en de server die de website host. De website cpasganshoren.be/nl maakt gebruik van functionele cookies om bepaalde functionaliteiten van de site te beheren. Deze cookies zijn anoniem (de vergaarde informatie kan uw identiteit niet onthullen). Met uitzondering van de cookie die uw taalvoorkeur weergeeft, worden deze cookies niet opgeslagen op uw toestel en worden ze gewist wanneer u uw browser afsluit. De site cpasganshoren.be/nl gebruikt de diensten van Google Analytics om het bezoek en het gedrag van de gebruikers van de site te analyseren. De cookies die nuttig zijn voor het gebruik van Google Analytics geven inzage in het aantal bezoekers, hun geografische locatie, hun gedrag op de website, het tijdstip van het bezoek … Deze cookies zijn anoniem en kunnen tot twee jaar meegaan. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van cookies op uw computer of toestel onder de hierboven vermelde voorwaarden. U beschikt over de mogelijkheid om uw cookies te controleren en te beheren. Cookies verwijderen of blokkeren kan invloed hebben op uw gebruikerservaring. Bovendien zijn bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet meer volledig toegankelijk voor u.

Op het moment dat u de website cpasganshoren.be/nl bezoekt, kan het zijn dat u uw persoonsgegevens moet invullen op een formulier. De door u meegedeelde persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het in het formulier beschreven doel. Uw persoonsgegevens worden slechts voor een beperkte tijd bewaard, behalve in geval van een wettelijke verplichting in het kader waarvan een langere bewaartermijn vereist is. Het OCMW van Ganshoren hecht het grootste belang aan uw privacy. Het maakt er een erezaak van om enkel de strikt noodzakelijke persoonsgegevens te verzamelen en deze ook te beveiligen.

U hebt het recht om :

  • informatie te krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens,
  • toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die over u worden bewaard,
  • onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren,
  • te vragen dat de persoonsgegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn of wanneer de verwerking ervan onrechtmatig is,
  • uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat te ontvangen en door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke (‘gegevensoverdraagbaarheid’).

Om uw rechten uit te oefenen, kan u terecht bij het OCMW van Ganshoren, dat verantwoordelijk is voor de verwerking. U moet een schriftelijke aanvraag indienen om uw rechten uit te oefenen en zich te identificeren. U kunt uw aanvraag richten aan de functionaris voor gegevensbescherming, per brief (Hervormingslaan 63 te 1083 Ganshoren) of per mail op  : info@cpasgan.irisnet.be). Uw aanvraag wordt uiterlijk binnen 30 dagen behandeld. De site bevat knoppen die verwijzen naar sociale media. Dit zijn modules van socialemediasites van derden. Deze sociale media kunnen informatie opslaan over uw activiteiten op het internet, waaronder op deze website.

Wij verzoeken u informatie in te winnen over de gebruiksvoorwaarden en het respectieve privacybeleid van deze websites, zodat u inzage krijgt in de gebruiksdoeleinden van deze informatie.

De website cpasganshoren.be/nl wordt online gezet door het OCMW van Ganshoren, Hervormingslaan 63 te 1083 Ganshoren, vertegenwoordigd door zijn Raad voor maatschappelijk welzijn.