Geniet je een leefloon, of een equivalent leefloon en wil je je laten helpen of een opleiding volgen om werk te vinden?

Je kunt terecht bij het OCMW.

De doelstellingen van Socioprofessionele Inschakeling (SPI)

De dienst Socioprofessionele Inschakeling, ook wel SPI genoemd, heeft als taak de begunstigden van het OCMW te informeren, begeleiden en op te volgen bij hun actieve zoektocht naar werk, door hen geschikte tools aan te bieden (opleidingen, taalcursussen, studies indien nodig).

Het doel is de begunstigden van deze begeleiding in staat te stellen een zekere mate van autonomie te bereiken en zo hun aanwervingsbelemmeringen weg te nemen.

Onze integratiemedewerkers kunnen je ondersteunen in je project door:

 • Hulp bij het opstellen van cv’s en motivatiebrieven;
 • Hulp om de zoektocht naar werk te sturen;
 • Hulp bij de voorbereiding van een sollicitatiegesprek;
 • Opleidingen aan te bieden;
 • Doorverwijzing naar een gespecialiseerde dienst.

Het OCMW kan ook optreden als werkgever door een inschakelingsbaan aan te bieden, met toepassing van artikel 60, § 7 van de wet van 8 juli 1976.

Voorwaarden voor bijstand door de dienst Socioprofessionele Inschakeling

Als je al een leefloon of een equivalent leefloon geniet, kan de dienst SPI je helpen, ongeacht je situatie, bijvoorbeeld als:

 • Je student bent;
 • Je je professioneel wil heroriënteren;
 • Je stuit op obstakels om werk te vinden;
 • Je al lang niet meer kon werken.

Persoonlijke begeleiding

Het doel van de dienst SPI is je persoonlijk te begeleiden en samen met jou een project te vinden dat bij je past.

De stappen van een gepersonaliseerde begeleiding bij het SPI:

1

Onthaal en socioprofessionele balans

Je ontmoet een integratieambtenaar en bepaalt samen met hem je professioneel project. Afhankelijk van je wensen, ambities, competenties en persoonlijke situatie.

2

Je geïndividualiseerd socioprofessioneel project ziet het levenslicht

Maximaal 3 maanden na je eerste afspraak met de medewerker wordt je socioprofessioneel plan door jullie beiden opgesteld. Het wordt in fasen opgebouwd. Bijvoorbeeld:

 • Een (pre)opleiding om te leren spreken, lezen, schrijven in het Frans of Nederlands;
 • Een opleiding en/of stage in een bedrijf om een beroep te leren en/of je vaardigheden te ontwikkelen;
 • Hulp bij het creëren of verbeteren van je cv en tips om een baan te zoeken als je klaar bent;
 • Ondersteuning bij je stappen en/of moeilijkheden.

3

Ondertekening van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI)

Je ondertekent je plan met je medewerker. Dit contract betekent dat:

 • Je je ertoe verbindt je in te zetten voor je project en naar de vervolgafspraken met je adviseur te komen;
 • Het OCMW verbindt zich ertoe je project van A tot Z te begeleiden en bepaalde voor het project noodzakelijke kosten op zich te nemen (bijvoorbeeld: inschrijvings-, materiaal-, transportkosten …).

4

Regelmatige evaluaties

Om verslag uit te brengen en feedback te geven over je vorderingen, zal de integratiemedewerker je minstens 3 keer per jaar uitnodigen voor een individueel evaluatiegesprek.

5

Jij zoekt, wij begeleiden je

Het OCMW kan je helpen bij het opstellen van cv’s, motivatiebrieven … ons team staat paraat om je te ondersteunen bij je stappen, maar het is nu aan jou!