HET RUSTHUIS HEYDEKEN IN HET KORT

Het rusthuis Heydeken heeft een capaciteit van 105 bewoners, waarvan 40 rusthuis bedden (ROB)
en 65 rust-en verzorgingsbedden (RVT).
Een multidisciplinair team (coördinerend arts, verpleegkundigen, zorgassistenten, maatschappelijk
werker, fysio-en , ergotherapeuten, logopedist, referentiepersoon voor dementie, animatoren,
diëtist) ondersteunt de bewoners in hun levensproject in het rusthuis.

FUNCTIE

• Als administratief assistent, bent u verantwoordelijk voor de administratieve opvolging
van de bewonersdossiers en bent u de administratieve back-up voor het zorg,- en
paramedisch personeel ;
• U werkt mee aan het actualiseren van het kwaliteitsprogramma van het rusthuis alsook
aan de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid dat gericht is op een systematische
verbetering van de zorg, teneinde het welzijn van de bewoners te waarborgen ;
• U staat ook in voor het bestellen van medisch materiaal en andere
zorgbenodigdheden en bent ook betrokken bij het beheer van de stock ;
• U beheert de planning van de medische afspraken voor de bewoners ;
• U maakt het administratief en medisch dossier op van de bewoners en staat in voor
het bijhouden ervan ;
• U staat eveneens in voor de opvolging van de dossiers bij de verschillende
mutualiteitsorganisaties ;
• U staat in voor de maandelijkse facturatie van de verblijfskosten voor de bewoners,
inbrengen van kosten en…
• U voert verschillende administratieve taken uit voor het rustoord ;
• U staat in voor de opmaak van allerlei documenten (brieven – mails – rapporten).

PROFIEL

• U beschikt verplicht over een diploma hoger secundair onderwijs (HSO), bij voorkeur
in een administratieve richting ;
• Een ervaring van 3 jaar in een gelijkaardige functie in een gelijkaardige functie in een
openbare instelling en/of een bejaardentehuis ;
• U beschikt over redactionele kwaliteiten ;
• U heeft geen probleem met het gebruik van computerprogramma die gebruikt worden
in de zorg ;
• U beheerst de gebruikelijke informaticatoepassingen (Microsoft Office, …) ;
• U bent in het bezit van een SELOR taalbrevet (/NL/FR) of bent bereid het te behalen ;
• U kan zelfstandig werken en uw werk plannen en organiseren ;
• U bent dynamisch, vlot in de omgang, flexibel en polyvalent ;
• U werkt klantgericht en zin voor initiatief.

WIJ BIEDEN

• Vast contract (COD) voltijds (37u 30 per week)
• Flexibele werktijden
• Gemiddeld 37 vakantiedagen per jaar voor een voltijdse werknemer (wettelijke
feestdagen niet meegerekend)
• Loonschaal in overeenstemming met de loonschalen van de lokale besturen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: C
• Brutomaandsalaris volgens de huidige index (erkenning van beroepservaring
mits voorlegging van bewijsstukken in toepassing van het personeelsstatuut : C1
-Geen anciënniteit = €2516,71
-10 jaar ervaring = €2978,49
-20 jaar ervaring = €3440,28
• Totale opneming van de anciënniteit gebonden aan de functie (met een maximum van
6 jaar in de privé-sector)
• Eindejaarspremie
• Maandelijkse taalpremie mits het slagen van artikel 8 van de SELOR (€187,33)
• Maaltijdcheques met een nominale waarde van €5,50
• Hospitalisatieverzekering (50% OCMW-bijdrage)
• Aanvullende pensioenverzekering
• Gratis openbaar vervoer (MIVB/SNCB/De Lijn/TEC)
• Fiets- en voetgangersvergoeding mogelijk
• Opleidingsprogramma

OVERTUIGD ?

Stuur ons uw kandidatuur per e-mail (jobs@ocmwgan.irisnet.be) in het Frans of Nederlands
tot 28/06/2024.
Sollicitaties moeten noodzakelijk vergezeld zijn van :
– de jobreferentie in de onderwerpregel van uw sollicitatie,
– een up-to-date CV (PDF),
– een motivatiebrief (PDF),
– een kopie van het vereiste diploma (of gelijkwaardig) (PDF).
De onvolledige dossiers zullen niet worden behandeld.

VRAGEN ?

U kunt contact opnemen met de personeelsdienst op 02/436.63.65 en/of via ons e-mailadres
jobs@ocmwgan.irisnet.be.
Het OCMW van Ganshoren voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijke
rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectie voor al onze
kandidaten. Competentie is de bepalende factor, ongeacht leeftijd, afkomst, handicap,
geslacht of seksuele geaardheid.

Aanbod downloaden