OCMW VAN GANSHOREN IN HET KORT

Het OCMW van Ganshoren biedt steun en begeleiding aan de meest kwetsbare inwoners van
Ganshoren, in verschillende vormen zoals financiële en materiële bijstand, juridisch advies,
socio-professionele ondersteuning, culturele activiteiten enzovoort. Het doel is om de
begunstigden te helpen een maximale autonomie te bereiken, rekening houdend met ieders
persoonlijke situatie.

FUNCTIE

Wat is een Sociale Digitale Ruimte (SDR)

Het is een plaats die digitale technologie toegankelijk maakt voor de hele bevolking, ongeacht
status: werkzoekenden, senioren, jongeren, migranten, enz. Het is dus een eerstelijnsspeler
in de strijd tegen digitale ongelijkheid en het meest effectieve instrument voor de integratie van
mensen die ver van de digitale wereld staan. Een SDR stelt ook materiaal ter beschikking
(computers, ID-kaartlezers, enz.) en een internetverbinding, gratis of tegen een symbolische
vergoeding.

De opdrachten van een SDR zijn :

▪ Gratis toegang (of tegen een symbolische vergoeding) tot apparatuur en een
internetverbinding;
▪ Basisinitiatie in computergebruik (muis, toetsenbord, enz.);
▪ Basis- tot gevorderde opleiding (basisbeheersing van software, tot gevorderd gebruik,
soms met zeer specifieke software voor videobewerking, retoucheren van foto’s, het
maken van websites, enz.) De basisopleiding is gemeenschappelijk voor alle SDR;
▪ Ondersteuning van het publiek bij gerichte onderwerpen (hulp bij het zoeken op
internet: huisvesting, reizen, vacaturesites, het verbeteren en opmaken van cv’s, het
schrijven en verbeteren van brieven, enz.;
▪ Digitale ondersteuning van de administratieve procedures van het publiek (hulp bij
openbare of particuliere onlineprocedures);
▪ Autonomie van de gebruiker is het hoofddoel van een SDR: de facilitators zijn er om
het publiek te helpen en de basisbeginselen en de juiste digitale reflexen bij te
brengen.

Als E-Teacher voor de SDR Keizer Karel ben je verantwoordelijk voor :

▪ Samenwerken met een of meerdere partners;
▪ Contacten leggen tussen de behoeften van de gebruikers en de verschillende
ondersteunende diensten van het OCMW van Ganshoren;
▪ Onthaal en technische bijstand verlenen aan de gebruikers van het SDR Keizer Karel;
▪ De gebruikers helpen met gerichte multimediakwesties en met administratieve
procedures;
▪ Adviseren van gebruikers naargelang hun behoeften;
▪ Zich aanpassen aan individuele verzoeken van gebruikers;
▪ Opleidingsmodules en inleidende cursussen over basiscomputervaardigheden
verzorgen;
▪ Andere soorten multimediaworkshops ontwikkelen en verzorgen naargelang de
behoeften van de gebruikers die aan de workshops deelnemen;
▪ Geschikte onderwijsinhoud ontwikkelen;
▪ Communiceren, op de hoogte blijven en een goede kennis hebben van het
verenigingsnetwerk;
▪ Beroep doen op het publiek of andere IT-vrijwilligers om gebruikers te komen
ondersteunen die de digitale kloof ervaren;
▪ Opstellen van actieverslagen, de evaluatie van de workshops en de verwezenlijkingen
van de gebruikers opvolgen;
▪ Deelnemen aan de logistieke ondersteuning van de werkruimte;
▪ Het huishoudelijk reglement van SDR Keizer Karel, te laten eerbiedigen.

PROFIEL

▪ U hebt een bachelordiploma;
▪ Idealiter heb u 1 jaar ervaring in een animatie of vormingswerk met verschillende
publieken;
▪ U hebt erkende IT-kwalificaties (software of hardware);
▪ U wilt uw steentje bijdragen aan de bestrijding van de digitale kloof;
▪ U hebt zin voor initiatief en bent creatief;-u bent een goede leraar, een goede luisteraar
en geduldig;
▪ U bent nauwgezet, verantwoordelijk en betrouwbaar;
▪ U hebt goede organisatorische vaardigheden;
▪ U weet hoe je zelfstandig en in teamverband moet werken;
▪ Voor mensen van buiten de EU: verblijfsvergunning met onbeperkte werkvergunning;
▪ U bent geëngageerd aan de participatieve cultuur van het bedrijf;
▪ U hebt een goede kennis van het Frans en het Nederlands (U moet in het bezit zijn van
het Selor-certificaat of bereid zijn dit te behalen).

AANBOD

▪ Een deeltijds contract van bepaalde duur (4/5) van 01/03/2024 tot 31/10/2024
▪ Flexibele werkuren
▪ Mogelijkheid tot telewerken
▪ Gemiddeld 37 verlofdagen per jaar bij voltijdse arbeid (wettelijke feestdagen niet
inbegrepen)
▪ Voltijdse weddeschaal in overeenstemming met de weddeschalen van de lokale
besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : NIVEAU B
Brutomaandsalaris volgens het geldende indexcijfer (erkenning van beroepservaring
afhankelijk van het voorleggen van bewijsstukken in toepassing van de financiële
status) :
° Geen anciënniteit = € 2.847,88
° 10 jaar ervaring = € 3.349,11
° 20 jaar ervaring = € 3. 850,34
▪ Overdracht van alle voor de functie relevante anciënniteit (met een maximum van 6
jaar in de privésector)
▪ Maandelijkse taalpremie indien SELOR-examens met succes werden afgelegd (€
196,14)
▪ Eindejaarspremie
▪ Maaltijdcheques met een nominale waarde van € 4,50
▪ Hospitalisatieverzekering (50% OCMW-bijdrage)
▪ Aanvullende pensioenverzekering
▪ Gratis openbaar vervoer (MIVB/SNCB/De Lijn/TEC)
▪ Fietstoelage mogelijk.

OVERTUIGD?

Stuur ons u sollicitatie per e-mail (jobs@cpasgan.irisnet.be) in het Frans of in het Nederlands
ten laatste vóór 14/02/2024.
De kandidaturen moeten vergezeld zijn van :
– een actueel CV (PDF),
– een motivatiebrief (PDF),
– een kopie van het vereiste diploma (of gelijkwaardig) (PDF).
Onvolledige dossiers zullen niet worden behandeld.
• De schriftelijke proef zal op 19/02/2024 van 09u00 tot 11u00 plaatsvinden.
• De kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke proef zullen de zelfde dag worden
uitgenodigd voor de mondelinge proef.

VRAGEN ?

U kunt contact opnemen met de Personeelsdienst op 02/436.63.65 en/of e-mail
jobs@cpasgan.irisnet.be.
Ganshoren OCMW voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijke rechten. We
garanderen gelijke behandeling en toegang tot selectie voor al onze kandidaten. Competentie
is de bepalende factor, ongeacht leeftijd, afkomst, handicap, geslacht of seksuele geaardheid.

Aanbod downloaden