In het kader van de opvang van Oekraïense onderdanen werft het OCMW van Ganshoren een maatschappelijk werker aan ter versterking van haar teams, om vreemdelingen of mensen van vreemde afkomst taalkundige bijstand van goede kwaliteit aan te bieden en de communicatie met beroepsmensen uit de psycho-medisch-sociale en administratieve sector te vergemakkelijken.

Taken :

Als maatschappelijk assistent in de Sociale Dienst, zal u instaan voor :

 • De analyse en de behandeling van de sociale aanvragen verzekeren, rekening houdend, met het wettelijk kader en de interne gedrachtslijnen;
 • Aan de persoon die de aanvraag aan het OCMW doet, een juiste en kwaliteitsinformatie aanbieden teneinde haar te reoriënteren als nodig;
 • Een kwaliteit en eerlijk sociaal opvolging opstellen door een actief luisteren, de eerbiediging van het professioneel geheim en het in rekening nemen van de situatie van de persoon ;
 • Een pro-actieve benadering waarbij u met de nodige flexibiliteit inspeelt op de behoeften van de bewoners met aandacht voor zelfontplooiing.

Uw profiel :

 • U beschikt over een graduaats- of bachelerdiploma maatschappelijk assistent ;
 • U beschikt over de nodige kennis over over het recht op maatschappelijke integratie van 26/05/2002, de organieke wet op de O.C.M.W.’s van 8/07/1976 en de wet op het ten laste nemen van de maatschappelijke dienstverlening door de O.C.M.W.’s van 2/04/1965 ;
 • U bent titularis van een SELOR taalbrevet of bereid dit te verwerven ;
 • U bent in staat de meest courante softwaretoepassingen te gebruiken (Microsoft Office, …) ;
 • U heeft zin voor analyse en synthese en beschikt daarnaast ook over goede communicatievaardigheden (zowel verbaal als schriftelijk) ;
 • U bent nauwkeurig, autonoom en dynamisch.

Wij bieden :

 • Een contract van onbepaalde duur (voltijds), met onmiddellijke indiensttreding.
 • Barema BH1 (maandelijks geïndexeerd minimumsalaris : 2.541,57 €) + mogelijkheid tot overname van beroepsanciënniteit
 • Eindejaarspremie
 • Taalpremie mits bewijs van slagen in het SELOR-taalexamen
 • Gratis openbaar vervoer
 • Maaltijdcheques
 • Hospitalisatieverzekering (OCMW-tussenkomst van 50%)
 • Vormingsplan
 • Aantrekkellijk vakantieregeling

Geïnteresseerd ?

Stuur uw kandidatuur vóór 29 augustus 2022 per mail naar (jobs@ocmwgan.irisnet.be) met de functireferentie “2022/MA/SD/COD”. Uw kandidatuur moet verplicht een recent C.V., een motivatiebrief en een copie van het vereiste diploma (of gelijkwaardig diploma) bevatten.

Vragen ?

U kan de contact opnemen met de personeelsdienst (02/422.57.57 en/of jobs@ocmwgan.irisnet.be)

Download het aanbod