Home Heydeken biedt een verblijfsmogelijkheid aan 131 bewoners, waarvan 76 in ROB-bedden (RustOordBedden) en  55 in RVT bedden ( Rust- en VerzorgingsTehuis).

Een pluridisciplinair team (coördinerend,-en raadgevend arts, verpleeg- en zorgkundigen, maatschappelijke assistenten, kine- en ergotherapeuten, animatoren, diëtiste) staat in voor de dagelijkse begeleiding van de bewoners en hun leefproject in het rusthuis.

Opdracht :

Als hoofdverpleegkundige, staat U in voor het dagelijks beheer van het zorgpersoneel en zorgt u voor de pluridisciplinair benadering van de zorgteams, verpleeg- en zorgkundigen alsook het paramedisch personeel.

U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg aan de bewoners.  U zorgt ervoor dat de algemene hygiënemaatregelen worden nageleefd in de instelling samen met de verantwoordelijke van de hoteldiensten en de coördinerend en adviserend geneesheer.

Met de coördinerend arts bent u nauw betrokken bij de voortdurende bijstelling van het  kwaliteitsprogramma van het rusthuis maar ook bij de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid dat gericht is op een systematische verbetering van alle zorg- en dienstverlening, teneinde het welzijn van de bewoners te waarborgen.

Taken :

Als hoofdverpleegkundige

 • Staat U in voor de dagelijkse organisatie van de zorg- en de zorgteams en de controle van de uitvoering
 • Organiseert u het pluridisciplinair overleg en de opvolging ervan in nauwe samenwerking met de coördinerend en adviserend arts
 • U zorgt voor de coördinatie en de continuïteit van de zorg (omkadering en controle) in overleg met de verschillende teams met respect voor de procedures en de hiermee verband houdende wetgeving.
 • U staat in voor permanente evaluatie van de kwaliteit van de zorg die aan de bewoners wordt gegeven alsook voor de naleving van de verschillende procedures en het algemeen beleid dat wordt gevoerd
 • U zorgt voor een proactieve samenwerking met de medische professionals, de families en andere derden,…
 • U organiseert de tussenkomst van externe professionals ( artsen, paramedisch personeel, ziekenhuizen,…)
 • U werkt mee aan de permanente actualisering en de dagelijkse uitvoering van het leefproject van het rusthuis, in overleg met de coördinerend arts, de directeur van het rusthuis, de zorgcoördinator, de verschillende zorgteams en de bewonersraad.
 • U bent verantwoordelijk voor de verschillende zorgprotocols alsook het algemeen beleid inzake hygiëne, kwaliteit en veiligheid van de verschillende teams.
 • In samenwerking met de coördinerend en adviserend geneesheer bepaalt u de operationele doelstellingen inzake het kwaliteitsbeleid
 • U werkt mee het opstellen van een vormingsbeleid dat rekening houdt met de verschillende beroepskwalificaties en dat beantwoordt aan de verschillende wettelijke vereisten.
 • Inzake palliatieve zorg, zorgt u samen met de coördinerend geneesheer dat de verschillende zorgteam regelmatig worden bijgeschoold en dat een palliatieve cultuur wordt uitgebouwd binnen de instelling.
 • U bent proactief en flexibel in het werk. Zelfontplooïing en permanente bijscholing van uw kennis en competenties maken deel uit van uw profiel.

Uw profiel :

 • U beschikt over een diploma van verpleegkundige;
 • U heeft minstens 3 jaar ervaring als hoofdverpleegkundige;
 • U beschikt over het SELOR taalbrevet of bent bereid het te behalen ;
 • U beheerst de gewone informaticatuigen (Microsoft Office, …) en informaticaprogramma’s in de zorgsector;
 • U beheerst de wetgeving inzake rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen en hun procedures en het gevoerde beleid  ;
 • U neemt initiatief, beschikt over analytische en synthetische vaardigheden en bent communicatievaardig (zowel mondeling als schriftelijk) ;
 • U bent in staat leiding te geven aan verschillende teams en u beschikt over organisatorische capaciteiten;
 • U werkt nauwgezet, autonoom en dynamisch.

Uw troeven :

 • U heeft uw diploma verpleegkunde behaald met een kaderopleiding of bent bereid een kaderopleiding te volgen, en/of specialisatie in geriatrie en/of gemeenschappelijke gezondheid
 • U heeft een masterdiploma in gemeenschappelijke gezondheid.

Wij bieden :

 • een voltijds (37u30 per week) contract van onbepaalde duur (COD)
 • barema, niveau BH5 : 3.000,07 EUR basis bruto per maand
 • de mogelijkheid van erkenning en valorisatie van de professionele ervaring
 • een eindejaarspremie
 • een taalpremie in geval van slagen van het SELOR examen
 • kosteloosheid van het openbaar vervoer
 • een hospitalisatieverzekering (tussenkomst van het OCMW voor 50%)
 • een vormingsplan
 • een aantrekkelijk verlofregime
 • Maaltijdcheques

Interesse ?

Stuur uw CV, motivatiebrief en diploma (of gelijkwaardigheidsattest) per mail (jobs@cpasgan.irisnet.be), t.e.m. 15/08/2022.

Vragen ?

U kan de dienst Human Resources contacteren (02/422.57.57 en/of jobs@cpasgan.irisnet.be)

De vacature downloaden (PDF)