Het rusthuis Heydeken biedt een verblijfsmogelijkheid aan 131 bewoners, waarvan 76 in ROBbedden (RustOordBedden) en 55 in RVT bedden ( Rust- en VerzorgingsTehuis).

Een pluridisciplinaire team (coördinerend,-en raadgevend arts, verpleeg- en zorgkundigen,
maatschappelijke assistenten, kine- en ergotherapeuten, animatoren, diëtiste) staat in voor de dagelijkse begeleiding van de bewoners en hun leefproject in het rusthuis.

U functie

• U bent in direct contact met de directrice van het rusthuis en werkt nauw samen met
uw collega’s van andere afdelingen;
• U verzekert de coördinatie en de goede werking van de verzorgende en paramedische
teams, waarvan u de werkzaamheden begeleidt en controleert, met inachtneming van
de wettelijke, technische en veiligheidsvoorschriften;
• U draagt bij aan de voortdurende verbetering van het kwaliteitsprogramma van het
rusthuis en aan de ontwikkeling van het zorgbeleid om het welzijn van de bewoners te
waarborgen.

Toegangsvoorwaarden tot de functie

• U beschikt over een masterdiploma in de wetenschappen van de volksgezondheid of
een getuigschrift in ziekenhuismanagement, instellingen en diensten voor
gezondheidszorg of een opleiding tot leidinggevende in de gezondheidszorg.

Vereiste vaardigheden

• U heeft minimaal 2 jaar ervaring met het aansturen van een verpleegkundig en
paramedisch team, bij voorkeur in een rusthuis of andere zorginstellingen;
• U kent de wetgeving inzake rust- en verzorgingstehuizen en de bijbehorende
procedures en beleidslijnen;
• U bent in staat om de meest gangbare IT-tools te gebruiken;
• U beschikt over het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen;
• U hebt initiatief, analytische en synthetische vaardigheden en goede communicatieve
vaardigheden (mondeling en schriftelijk);
• U bent rigoureus en autonoom;
• U toont flexibiliteit in uw werk;
• U bent in staat samenhang en teamgeest te creëren en eventuele conflicten te
beheren.

Wij bieden :

• Een voltijds (37u30 per week) contract van onbepaalde duur (COD);
• Een eindejaarspremie ;
• Een taalpremie in geval van slagen voor het SELOR examen;
• Gratis gebruik van het openbaar vervoer;
• Een hospitalisatieverzekering (tussenkomst van het OCMW voor 50%);
• Een vormingsplan;
• Een aantrekkelijk verlofregime ;
• Maaltijdscheques.

Interesse ?

Stuur uw kandidatuur per mail jobs@cpasgan.irisnet.be voor 31/08/2023.
Uw kandidatuur moet verplicht het volgende inhouden : een geactualiseerd C.V., een
motivatiebrief en een afschrift van het vereiste diploma (of gelijkaardig).

Vragen ? : U kan de dienst Human Resources contacteren (02/422.57.57 en/of
jobs@cpasgan.irisnet.be)

Tewerkstelling downloaden