Welkom bij het OCMW van de gemeente Ganshoren.

Je vindt bij het OCMW

Woon je in Ganshoren en heb je te maken met sociale, financiële of juridische problemen?

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) van Ganshoren wil vooral een plaats zijn die gemakkelijk toegankelijk is voor het publiek.

Het OCMW heeft als opdracht om personen en gezinnen de dienstverlening te bieden die de gemeenschap verschuldigd is. Deze dienstverlening kan materieel, sociaal, geneeskundig, sociaal-geneeskundig of psychologisch zijn. Deze heeft tot doel eenieder in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Het OCMW vervult deze opdracht door een aangepaste sociale werkmethode te volgen en met respect voor ieders ideologische, filosofische of religieuze overtuigingen.

Nieuws

Hittegolfplan 2024.

Aanbevelingen tijdens hittegolf periodes: Hydrateer u regelmatig: Drink voldoende water gedurende de dag, zelfs als u geen dorst hebt. Vermijd alcoholische en suikerhoudende dranken. Houd…

Read more

Hoe kan het OCMW je helpen?

Ongeacht uw situatie kan het OCMW u helpen bij de volgende zaken:

Onze administratie is in de eerste plaats een plek waar u gemakkelijk allerlei informatie kunt inwinnen of advies of ondersteuning kunt verkrijgen van onze professionele maatschappelijk werkers.

Meer weten

Wij kunnen u helpen met stappen om uw sociale rechten te laten gelden (inschrijving bij een ziekenfonds, recht op werkloosheidsuitkeringen enz.).

Een van onze basisopdrachten is psychosociale begeleiding, zodat u komaf kunt maken met uw moeilijkheden.

We kunnen u ook concrete en op uw situatie afgestemde hulp bieden. Deze hulp kan palliatief, curatief of preventief zijn en kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van budgetbegeleiding, materiële of financiële hulp enz.

Het OCMW staat in voor thuiszorg voor gezinnen of bejaarden.

Wij bieden huisvesting en zorg voor senioren aan: rusthuizen en woonzorgcentra Home Heydeken en serviceflats Paul Fontaine.

De dienst Socioprofessionele Inschakeling (SPI) van het OCMW kan u daarnaast ook helpen bij uw zoektocht naar werk.

Verblijft u illegaal in het land, dan kan ons Centrum u ook bijstaan indien u dringende medische hulp nodig heeft.

Deze lijst is uiteraard niet volledig, maar geeft een overzicht van de vele actiedomeinen van ons centrum.

Wij verwachten je van maandag tot vrijdag van 8 tot 11 uur.