HET RUSTHUIS HEYDEKEN IN HET KORT

Het rusthuis Heydeken heeft een capaciteit van 105 bewoners, waarvan 40 rusthuis bedden (RV)
en 65 rust-en verzorgingsbedden (RVT).
Een multidisciplinair team (coördinerend arts, verpleegkundigen, zorgassistenten, maatschappelijk
werkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedist, persoon belast met dementie,
animatoren, diëtist) ondersteunt de residenten in hun levensproject in het rusthuis verpleeghuis.

FUNCTIE

• U hebt een rechtstreekse band met de Directrice van het rusthuis en werkt nauw samen
met collega’s van andere afdelingen;
• U verzekert de coördinatie en het goede verloop van de zorg- en paramedische teams, de
diëtetische afdeling en de animatieactiviteiten, waarvan u de werkzaamheden superviseert
en controleert, met inachtneming van de wettelijke, technische en veiligheidsvoorschriften;
• U draagt bij aan de voortdurende verbetering van het kwaliteitsprogramma van het rusthuis
en de ontwikkeling van het zorgbeleid om het welzijn van de residenten te waarborgen.

PROFIEL

• U beschikt verplicht over een Master in de Wetenschappen van de Volksgezondheid of een
certificaat in ziekenhuismanagement, zorgfaciliteiten en -diensten of een opleiding tot
leidinggevende in de gezondheidszorg;
• U hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het beheer van een zorg- en paramedisch
team, bij voorkeur in een rusthuis of andere zorginstelling;
• U bent bekend met de wetgeving voor verpleeghuizen en de bijbehorende procedures en
beleidsregels;
• U bent bekwaam om de meest gangbare IT-tools te gebruiken;
• U hebt het SELOR taalcertificaat of bent bereid dit te behalen:
• U hebt initiatief, analytische vaardigheden en goede communicatieve vaardigheden
(mondeling en schriftelijk);
• U bent nauwgezet en autonoom;
• U bent flexibel in u werk;
• U bent in staat om samenhang en teamgeest te creëren en eventuele conflicten te
beheersen.

WIJ BIEDEN

• Vast contract (COD) voltijds (37u 30 per week)
• Flexibele werktijden
• Gemiddeld 40 vakantiedagen per jaar voor een voltijdse werknemer (wettelijke feestdagen
niet meegerekend)
• Loonschaal in overeenstemming met de loonschalen van de lokale besturen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest: AH
• Brutomaandsalaris volgens de huidige index (erkenning van beroepservaring
mits voorlegging van bewijsstukken in toepassing van het personeelsstatuut)
statuut) : AH4
-Geen anciënniteit = €4.077,33
-10 jaar ervaring = €4998,02
-20 jaar ervaring = €5.918,72
• Totale opneming van de anciënniteit gebonden aan de functie (met een maximum van 6
jaar in de privé-sector)
• Eindejaarspremie
• Maandelijkse taalpremie mits het slagen van artikel 8 van de SELOR (376,79 €)
• Maaltijdcheques met een nominale waarde van €5,50
• Hospitalisatieverzekering (50% OCMW-bijdrage)
• Aanvullende pensioenverzekering
• Gratis openbaar vervoer (MIVB/SNCB/De Lijn/TEC)
• Fiets- en voetgangersvergoeding mogelijk
• Opleidingsprogramma

OVERTUIGD ?

Stuur ons uw kandidatuur per e-mail (jobs@ocmwgan.irisnet.be) in het Frans of Nederlands
tot 23/06/2024.
Sollicitaties moeten noodzakelijk vergezeld zijn van :
– de jobreferentie in de onderwerpregel van uw sollicitatie,
– een up-to-date CV (PDF),
– een motivatiebrief (PDF),
– een kopie van het vereiste diploma (of gelijkwaardig) (PDF).
De onvolledige dossiers zullen niet worden behandeld.
De schriftelijke en mondelingen proeven zullen op 28/06/2024 plaatsvinden

VRAGEN ?

U kunt contact opnemen met de personeelsdienst op 02/436.63.65 en/of via ons e-mailadres
jobs@ocmwgan.irisnet.be.
Het OCMW van Ganshoren voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijke
rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectie voor al onze
kandidaten. Competentie is de bepalende factor, ongeacht leeftijd, afkomst, handicap,
geslacht of seksuele geaardheid.

Aanbod downloaden