Rechtstreeks verbonden met de Directeur van de Sociale Dienst en de Hoofd-Maatschappelijk
assistente, moet de LOI maatschappelijk assistent:
Het onthaal en de sociale- en medische begeleiding verzekeren, de sociale integratie van de personen
die in de LOI wonen, met eerbiediging van de regels inzake deontologie, ethiek en beroepsgeheim.

Hoofdzakelijke taken:

• Individuele ondersteuning bieden aan LOI-bewoners: hoogwaardige psychosociale zorg.
• Informeren over het recht op materiële hulp, de asielprocedure, de rechten en plichten van de
bewoners.
• Het beheren en begeleiden van ILA-bewoners in de verschillende administratieve procedures.
• Zorgen voor individuele opvolging (medische opvolging, huisvesting zoeken, asielprocedure).
• Diverse (sociale) verslagen opstellen over de behoeften van nieuwe LOI bewoners en de status van
hun asielprocedure opvolgen.
• Actief deelnemen aan de door FEDASIL georganiseerde inter-LOI overwegingen en vergaderingen.
• Op de hoogte blijven van de evolutie van de asielwetgeving en de status van de asielprocedure van
elkeen.
• Organiseren, plannen, begeleiden en/of deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten.

 

Benodigde vaardigheden:

• oprechte belangstelling voor het asielzoekersproblematiek en gevoeligheid voor het immigratiethematiek.
• Kunnen omgaan met conflicten en de stress die deze kunnen veroorzaken.
• een zeer goed gevoel voor organisatie, verantwoordelijkheid en initiatief hebben.
• goed kunnen luisteren en openstaan voor dialoog.
• in teamverband kunnen werken.

Uw profiel :

• U beschikt over een graduaats- of bachelerdiploma maatschappelijk assistent.
• U beschikt over de nodige kennis over over het recht op maatschappelijke integratie van
26/05/2002, de organieke wet op de O.C.M.W.’s van 8/07/1976 en de wet op het ten laste nemen
van de maatschappelijke dienstverlening door de O.C.M.W.’s van 2/04/1965.
• U bent titularis van een SELOR taalbrevet of bereid dit te verwerven.
• U bent in staat de meest courante softwaretoepassingen te gebruiken (Microsoft Office, …)

Wij bieden :

• Een voltijds contract van onbepaalde duur.
• Barema BH1 + mogelijkheid tot overname van beroepsanciënniteit.
• Eindejaarspremie.
• Taalpremie mits bewijs van slagen in het SELOR-taalexamen.
• Gratis openbaar vervoer.
• Maaltijdcheques.
• Hospitalisatieverzekering na 6 maand ancienniteit (OCMW-tussenkomst van 50%)
• Vormingsplan
• Aantrekkellijk vakantieregeling

Geïnteresseerd ?

Stuur uw CV, motivatiebrief en diploma (of gelijkwaardig) per mail naar (jobs@ocmwgan.irisnet.be).

Vragen ? :

U kan de contact opnemen met de personeelsdienst (02/422.57.57 en/of jobs@ocmwgan.irisnet.be

Télécharger l’offre