HET RUSTHUIS HEYDEKEN

Het rusthuis Heydeken biedt plaats aan 105 bewoners, waarvan 40 verpleeghuisbedden (RV) en
65 verzorgings- en verpleeghuisbedden (RVT).

FUNCTIE

• Verzekeren van de analyse en verwerking van toelatingsaanvragen en indien nodig
aanvragen voor sociale hulp, rekening houdend met het wettelijk kader en interne
richtlijnen ;
• De persoon die bijstand vraagt aan het OCMW correcte en kwaliteitsvolle informatie
verstrekken, zodat hij of zij indien nodig kan worden doorverwezen;
• Een kwaliteitsvolle en eerlijke sociale opvolging uitvoeren door actief te luisteren, het
beroepsgeheim te respecteren en rekening te houden met de situatie van de oud persoon;
• Proactiviteit en flexibiliteit aan de dag leggen in je werk en in je persoonlijke
zelfontwikkeling;
• Verzekeren van informatiewerk en samenwerking met verschillende diensten van het
rusthuis. Het sociaal werk maakt deel uit van een multidisciplinaire aanpak om het
levensproject van ouderen te ontwikkelen en hun welzijn tijdens hun verblijf te bevorderen.

PROFIEL

• U beschikt verplicht van een diploma of bachelor van Maatschappelijke Assistent(e);
• U bent vertrouwd met de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie van
26/05/2002, de organieke wet van de OCMW’s van 08/07/1976 en de wet 02/04/1965
betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
• U hebt het SELOR taalcertificaat of bent bereid dit te behalen;
• U bent in staat om de meest gangbare IT-tools te gebruiken (Microsoft Office, enz.);
• Je hebt goede analytische en samenvattende vaardigheden en goede communicatieve
vaardigheden (mondeling en schriftelijk);
• U handelt in overeenstemming met de normen van goed vakmanschap en respecteert de
vertrouwelijkheidsregels die specifiek zijn voor je functie;
• U bent nauwgezet, autonoom en dynamisch ;
• Een professionele ervaring in een rusthuis of bij een OCMW is een troef.

WIJ BIEDEN

• Vast contract (COD) voltijds (37u 30 per week)
• Glijdend uurrooster
• Gemiddeld 37 verlofdagen per jaar voor een voltijdse werknemer (wettelijke feestdagen
niet meegerekend);
• Baremaschaal in overeenstemming met de weddenschalen van de lokale besturen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een voltijd: NIVEAU BH1
Brutomaandsalaris volgens de geldende index (erkenning van beroepservaring afhankelijk
van afgeven van bewijsstukken in toepassing van het Geldelijk Statuut) :
Geen anciënniteit = €2.974,26
10 jaar ervaring = €3.531,94
20 jaar ervaring = €4.089,62
• Opname van alle anciënniteit die relevant is voor de functie (met een maximum van 6 jaar
in de privésector)
• Maandelijkse taalpremie als U slaagt voor de SELOR-examens (€218,25)
• Eindejaarspremie
• Maaltijdcheques met een nominale waarde van €5,50
• Hospitalisatieverzekering (50% tussenkomst OCMW)
• Aanvullende pensioenverzekering
• Gratis openbaar vervoer (MIVB/SNCB/De Lijn/TEC)
• Fietsvergoeding beschikbaar

OVERTUIGD ?

Stuur ons u kandidatuur per e-mail (jobs@cpasgan.irisnet.be) in het Frans of Nederlands tot
26/06/2024.
Sollicitaties moeten noodzakelijk vergezeld zijn van :
– een up-to-date CV (PDF),
– een motivatiebrief (PDF),
– een kopie van het vereiste diploma (of gelijkwaardig) (PDF).
De onvolledige dossiers zullen niet behandeld worden.

VRAGEN ?

U kunt contact opnemen met de personeelsdienst (02/436.63.65) en/of
jobs@cpasgan.irisnet.be).
Het OCMW van Ganshoren voert een beleid van diversiteit, non-discriminatie en gelijke
rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectie voor al onze
kandidaten. Competentie is de bepalende factor, ongeacht leeftijd, afkomst, handicap,
geslacht of seksuele geaardheid

Aanbod downloaden